Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Chauffeur I (4)

Context

De chauffeur I komt voor in de ambulante vishandel waar vanuit de centrale werklocatie vervoer van de verkoopwagen plaatsvindt naar de verschillende verkooplocaties, markten. Dit zijn veelal vaste rijroutes en vaste verkooplocaties maar er dient ook geanticipeerd te worden op vertragingen en files. Daarnaast wordt de chauffeur I ingezet om (online) bestellingen van viswinkels te bezorgen. De functiehouder rijdt met een bestelwagen, en maakt gebruik van navigatie- en communicatiesystemen.

De functie chauffeur wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de chauffeur I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Voorbereiding en uitvoering
 • Voorafgaand aan het transport naar de verkooplocatie is ondersteuning verleend bij het (be)laden van de verkoopwagen en het gereed maken voor transport naar de marktlocatie. De bestelwagen is bediend en bestuurd en op de marktlocatie gepositioneerd, dan wel zijn de te leveren bestellingen in de bestelwagen geplaatst en bezorgd op de verschillende afleveradressen.
 • aantal schades (auto, lading);
 • brandstofverbruik;
 • aantal meldingen/klachten over rijgedrag.
Onderhoudsstaat verkoopwagen
 • Voor, tijdens en na het vervoer van de verkoopwagen zijn (dagelijkse) controles uitgevoerd en zijn zo nodig eerstelijnsreparaties (lampen, oliepeil, bandenspanning e.d.) uitgevoerd. De verkoopwagen is in- en uitwendig schoongemaakt en storingen zijn gemeld aan de leidinggevende.
 • algehele staat auto;
 • aantal storingen als gevolg van niet-tijdig melden.
Registratie en administratie
 • Rijrapporten en andere bijzonderheden zijn geregistreerd en tijdig gemeld aan de leidinggevende.
 • volledigheid registraties;
 • tijdigheid verwerking.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij laad-, los- en transportwerkzaamheden. Gedwongen of eenzijdige houding bij laad-, los- en transportwerkzaamheden.
 • Hinder van weersomstandigheden bij laden en lossen en bij de op- en afbouw van de verkoopwagen. Enerverende omstandigheden bij rijden in stadscentra en op de snelweg.
 • Kans op letsel bij verkeersongevallen en laden/lossen (stoten, beknelling).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Chauffeur I Chauffeur II
Type vervoermiddel en benodigd rijbewijs
 • bestelwagen waarvoor rijbewijs B noodzakelijk is (aangevuld met E).
 • vrachtwagen en/of vrachtwagen met aanhanger waarvoor rijbewijs C noodzakelijk is (aangevuld met E).
Aard van werkzaamheden
 • verlenen van ondersteuning bij gereedmaken van verkoopwagen (o.a. laden van materialen);
 • bedienen, besturen en positioneren van verkoopwagen.
 • Aanvullend op I:
  • leveren van actieve bijdrage aan de op- en afbouw van verkoopwagen en evt. marktkramen.