Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Functies omschrijven

Bijgaand schema geeft beknopt weer wat de stappen zijn om van een (nieuwe) bedrijfsfunctie te komen tot een omschrijving (OMSCHRIJVEN) én een indeling (INDELEN). Achter onderstaande links vind je informatie die je ondersteunt bij het maken van de functieomschrijving.

Begrippenoverzicht

Hulp bij functies omschrijven

Functie-inventarisatieformulier