Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Meer informatie

Op deze site vind je de inhoud van het 'Functiehandboek behorend bij Cao Visdetailhandel', opgesteld in 2021. De referentiefuncties in dit handboek kun je gebruiken voor het maken van bedrijfsfunctie-omschrijvingen en het indelen van bedrijfsfuncties in een functiegroep. Aan de functiegroep van de bedrijfsfunctie is een salarisschaal en een cao-loon verbonden. De stappen voor het opstellen van een nieuwe bedrijfsfunctie worden uitgelegd en ook wordt beschreven hoe je die bedrijfsfuncties indeelt in één van de functiegroepen. De referentiefuncties zijn gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem IFA. Het is van belang te weten dat IFA géén beoordelingssysteem is: géén methode om te kijken of medewerkers hun werk goed doen.

Andere informatie die je in dit deel van de site vindt:

Voor de werknemers: brochure.

Werkwijze bij het vaststellen van referentiemateriaal

Begrippenoverzicht

Brochure

Handboek

Veelgestelde vragen