Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Veelgestelde vragen

Wat betekent dit nieuwe functiehandboek voor mij? Moet ik nu álle functies binnen mijn organisatie opnieuw beschrijven en indelen?

Verandert er iets aan de beloning?

Hoe ga ik om met het indelen van functies waar geen geschikte referentiefunctie voor is?

Ik ben het niet eens met mijn indeling. Wat kan ik doen?

Ik wil hulp bij het proces van omschrijven en indelen. Wie kan ik benaderen?


Wat betekent dit nieuwe functiehandboek voor mij? Moet ik nu álle functies binnen mijn organisatie opnieuw beschrijven en indelen?

- Nee, in principe hoef je nu niet alle functies in jouw organisatie opnieuw te gaan beschrijven. Wel moet je al de functies binnen jouw organisatie opnieuw gaan indelen aan de hand van het stappenplan, Iedere medewerker wordt ingedeeld in een nieuwe functiegroep en krijgt een nieuw salaris passend bij de nieuwe indeling. Iedere medewerker krijgt vervolgens een addendum op zijn arbeidsovereenkomst waarin de nieuwe functieindeling en salaris staan vermeld. Bekijk het handboek voor meer informatie en een format voor een addendum.
- Als er een nieuwe functie wordt toegevoegd aan je eigen bedrijfsfunctiebestand, maak dan eventueel gebruik van de stappen om te komen tot een nieuwe bedrijfsfunctie en een passende indeling.
- Neem je een nieuwe medewerker aan, of gaat een medewerker een andere functie vervullen, doorloop dan de stappen voor het indelen van de bedrijfsfunctie.


Verandert er iets aan de beloning?

- Ja, naast nieuwe referentiefuncties en functiegroepen zijn er ook nieuwe salarisgroepen gemaakt. Na het indelen van de medewerker in een nieuwe functiegroep moet ook bekeken worden wat het bijpassende nieuwe salaris is van de medewerker. Bekijk hiervoor het stappenplan en voorbeelden in de brochure hoe te komen tot dit nieuwe salaris.


Hoe ga ik om met het indelen van functies waar geen geschikte referentiefunctie voor is?

- Als er geen passende referentiefunctie is, kijk dan naar referentiefuncties die van ongeveer gelijk niveau zijn wat werkzaamheden betreft. Vergelijk met de referentiefunctie en bekijk eventueel de matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK), en stel vast of binnen de bedrijfsfunctie vergelijkbare/zwaardere/lichtere werkzaamheden worden verricht. Bepaal dan de indeling.


Ik ben het niet eens met mijn indeling. Wat kan ik doen?

-  Er is een ‘Bezwaar en beroep’-reglement opgesteld. Hierin staan de te doorlopen stappen beschreven.


Ik wil hulp bij het proces van omschrijven en indelen. Wie kan ik benaderen?

- Mocht je ondersteuning wensen bij het beschrijven dan wel indelen van je eigen bedrijfsfuncties dan kun je altijd contact opnemen met de branche-organisatie en/of de vakbonden. Zie contactpagina.
- Op 8 november organiseert VNV een webinar voor alle visspecialisten waarin uitleg wordt gegeven over het nieuwe referentiemateriaal en waar vragen kunnen worden gesteld. Aanmelden voor dit webiar kan via de agenda op www.visspecialisten.nl
- Je kunt natuurlijk ook een collega uit de branche benaderen om te sparren.