Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Werkwijze bij het vaststellen van het referentiemateriaal

In dit handboek staan functiebeschrijvingen van de meest voorkomende functies binnen de sector Vis: de referentiefuncties. Deze zijn tot stand gekomen nadat bij verschillende bedrijven de werkzaamheden van medewerkers in kaart zijn gebracht. Een klankbordgroep, waaraan zowel werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers deelnamen, heeft de nieuwe referentiefuncties beoordeeld. Alle referentiefuncties zijn vervolgens door cao-partijen op functie-inhoud vastgesteld, gewaardeerd en daarmee ingedeeld in functiegroepen. De beschreven referentiefuncties vind je op deze site; met de donkere balk bovenaan deze pagina kun je zoeken naar een specifieke functie.

De referentiefuncties zijn opnieuw beschreven en hebben nieuwe functienamen gekregen. Vervolgens is met de IFA-methode de zwaarte van deze functies gewogen door aan iedere referentiefunctie een aantal punten toe te kennen. Het totale puntenaantal bepaalt in welke functiegroep de referentiefunctie valt. De functierangschikkingslijst en het functieraster geven een overzicht met punten en groepen.