Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Salaris

Voor de Cao Visdetailhandel zijn nieuwe salarisschalen vastgesteld. Je vindt ze hier.

Bepalen nieuwe salaris
De werkgever deelt eerst alle bedrijfsfuncties in een functiegroep in. Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal. Het kan zijn dat het salaris dat een medewerker nu verdient, lager of hoger is dan het salaris in de nieuwe functiegroep. Wat wordt dan het nieuwe salaris? Om dat te kunnen bepalen hebben cao-partijen afspraken gemaakt.

Hoe bereken ik het nieuwe salaris van de medewerker?
Het huidige salaris van de medewerker vormt, samen met de nieuwe salarisschaal waarin de functie van de medewerker is ingedeeld, de basis voor het vaststellen van het nieuwe salaris van die medewerker.

  1. Stel vast of het huidige salaris van de medewerker tussen het minimumsalaris en het maximumsalaris van de nieuwe salarisschaal ligt. (De salarisschaal is de functiegroep waarin de door de medewerker verrichte functie is ingedeeld.)
  2. Als het huidige salaris lager is dan het schaalminimum, wordt het nieuwe maand/uurloon van de medewerker vastgesteld op het bedrag van de 0-periodiek van de nieuwe schaal.
  3. Als het huidige salaris hoger is dan het schaalminimum, maar lager dan het schaalmaximum, wordt het nieuwe maand/uurloon van de medewerker vastgesteld op exact hetzelfde of, als dat bedrag niet voorkomt in de salarisschaal, het ‘naast-hogere’ bedrag dat in die schaal.
  4. Als het huidige salaris hoger is dan het schaalmaximum behoudt de medewerker zijn of haar 'oude' salaris.

Rekenvoorbeelden
We zullen een en ander nu verduidelijken met twee rekenvoorbeelden. De salarisschalen waar het hier om gaat, staan hieronder afgebeeld.

Voorbeeld 1
Productiemedewerker Piet heeft nu een maandloon van € 1.798. In de nieuwe situatie wordt zijn bedrijfsfunctie ingedeeld in functiegroep 2. Het huidige salaris van Piet ligt onder het schaalminimum van functiegroep 2; dat is € 1.845. In de nieuwe situatie moet het salaris van Piet uit de tabel voor schaal 2 komen; daarvoor wordt het schaalminimum (0-periodiek) gebruikt. Piet ontvangt in de nieuwe situatie dus € 1.845.

Voorbeeld 2
Verkoopmedewerkster Ingrid heeft nu een maandloon van € 2.085. In de nieuwe situatie wordt de functie van Ingrid ingedeeld in functiegroep 4. Het huidige salaris van Ingrid ligt tussen het schaalminimum en -maximum in, maar het exacte bedrag (€ 2.085) komt niet in de tabel voor. Voor het nieuwe salaris kijken we naar het naast-hogere bedrag: het bedrag dat het dichtst in de buurt komt én hoger is. Volgens de salaristabel is dat € 2.141. Dit is het nieuwe salaris van Ingrid.

Periodiekstap Schaal 2 Schaal 4
0 € 1.845 € 1.924
1 € 1.893 € 1.996
2 € 1.941 € 2.069
3 € 1.989 € 2.141
4 € 2.037 € 2.213
5 € 2.085 € 2.286
6 € 2.135 € 2.358
7 € 2.187 € 2.438
8   € 2.519