Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Functies indelen

Het schema geeft beknopt weer wat de stappen zijn om een functie in te delen. De informatie achter onderstaande links ondersteunt je bij het indelen.

Begrippenlijst

Hulp bij functies indelen

IFA-punten per functie

Functierangschikkingslijst

Functieraster

IFA indelingsformulier