Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Chauffeur II (5)

Context

De chauffeur II komt over het algemeen voor in de ambulante vishandel waar vanuit de centrale locatie vervoer van de verkoopwagen plaatsvindt naar de verschillende verkooplocaties, markten. Dit zijn veelal vaste rijroutes en vaste verkooplocaties maar er dient ook geanticipeerd te worden op vertragingen en files. De functiehouder rijdt met een vrachtwagencombinatie of truck, en maakt gebruik van navigatie- en communicatiesystemen. Ter plekke levert functiehouder ondersteunende werkzaamheden t.a.v. de op- en afbouw van de verkoopwagen en evt. losse marktkramen.

De functie chauffeur wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de chauffeur I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Voorbereiding en uitvoering
 • Voorafgaand aan het transport naar de verkooplocatie is ondersteuning verleend bij het (be)laden van de verkoopwagen en gereedmaken voor transport naar de verkooplocaties. De vrachtwagencombinatie is bediend en bestuurd en op de marktlocaties gepositioneerd en er is een actieve bijdrage geleverd aan de op- en afbouw van de verkoopwagen en de marktkramen.
 • aantal schades (auto, lading);
 • brandstofverbruik;
 • aantal meldingen/klachten over rijgedrag;
 • kwaliteit bijdrage op- en afbouw verkoopwagen.
Onderhoudsstaat verkoopwagen
 • Voor, tijdens en na het vervoer van de verkoopwagen zijn (dagelijkse) controles uitgevoerd en zijn zo nodig eerstelijnsreparaties (lampen, oliepeil, bandenspanning e.d.) uitgevoerd. De verkoopwagen is in-en uitwendig schoongemaakt en storingen zijn gemeld aan de leidinggevende.
 • algehele staat auto;
 • aantal storingen als gevolg van niet-tijdig melden.
Registratie en administratie
 • Rijrapporten en andere bijzonderheden zijn geregistreerd en tijdig gemeld aan de leidinggeven.
 • volledigheid registraties;
 • tijdigheid verwerking.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij laad-, los- en transportwerkzaamheden. Gedwongen of eenzijdige houding bij laad-, los- en transportwerkzaamheden.
 • Hinder van weersomstandigheden bij laden en lossen en bij de op- en afbouw van de verkoopwagen. Enerverende omstandigheden bij rijden in stadscentra en op de snelweg.
 • Kans op letsel bij verkeersongevallen en laden/lossen (stoten, beknelling).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Chauffeur I Chauffeur II
Type vervoermiddel en benodigd rijbewijs
 • bestelwagen waarvoor rijbewijs B noodzakelijk is (aangevuld met E).
 • vrachtwagen en/of vrachtwagen met aanhanger waarvoor rijbewijs C noodzakelijk is (aangevuld met E).
Aard van werkzaamheden
 • verlenen van ondersteuning bij gereedmaken van verkoopwagen (o.a. laden van materialen);
 • bedienen, besturen en positioneren van verkoopwagen.
 • Aanvullend op I:
  • leveren van actieve bijdrage aan de op- en afbouw van verkoopwagen en evt. marktkramen.