Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Productiemedewerker I (2)

Context

De productiemedewerker I is werkzaam binnen de visdetailhandel en komt voor bij zowel de ambulante visverkoop als de reguliere viswinkel.
De functiehouder verricht ondersteunende werkzaamheden bij de bewerking van ingekochte vis(producten) door o.a. het aanleveren van grond- en hulpstoffen. Functiehouder verpakt de reeds bewerkte producten in de daartoe bestemde verpakkingsmaterialen en verzamelt deze in kratten, dozen zodat voorraad en opslag zijn aangevuld. Functiehouder voert werkzaamheden uit op basis van instructie en/of opdracht en onder toezicht van productiemedewerker II.

De functie productiemedewerker wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de productiemedewerker I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Ondersteuning productie
 • Collega’s zijn ondersteund bij voorbereidende en eenvoudige uitvoerende werkzaamheden zoals het klaarzetten van (hulp)middelen, aanvullen van voorraden in de keuken vanuit de opslag, uitpakken van leveringen en assisteren bij de opslag.
 • volgens planning;
 • verbruikte hoeveelheden;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, arbo, HACCP en presentatie).
Verpakken
 • De producten zijn handmatig verpakt, voorzien van verpakkingsmateriaal, etiketten en ingepakt in kratten, dozen t.b.v. opslag in koeling/vriescel dan wel t.b.v. bevoorrading winkel, verkoopwagen.
 • conform instructie;
 • snelheid handeling.
Opruim- en schoonmaak­werkzaamheden
 • Gebruikte materialen en hulpmiddelen zijn afgewassen, de werkplek en de verkoopwagen zijn opgeruimd en schoongemaakt, afval is verzameld, gescheiden en afgevoerd.
 • volgens arbo, veiligheidsvoorschriften;
 • volgens HACCP;
 • volgens opdracht.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen. Lopend en staand werken, veelal plaatsgebonden, en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen.
 • Kans op letsel door uitglijden over (natte/vette) vloeren.
 • Koude bij het verplaatsen van producten/ingrediënten van/naar koelingen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Productiemedewerker I Productiemedewerker II
Controle inkomende goederen
 • niet van toepassing.
 • controleren van inkomende goederen op inkooporders en kwaliteitsaspecten;
 • constateren en melden van afwijkingen aan leidinggevende;
 • opslaan van goederen in koel-/vriescel.
Bewerking visproducten tot verkoopklare producten
 • niet van toepassing.
 • bewerken van vis en andere visproducten o.a. ver- en uitsnijden, strippen, schoonmaken, etc.);
 • snijden van vis en visproducten in gewenste hoeveelheden.