Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Winkelmedewerker II (4)

Context

De winkelmedewerker II is werkzaam binnen de visdetailhandel waarbij verkoop plaatsvindt in een vis- en/of verswinkel.
De functiehouder verkoopt vis(vers en gebakken)-producten en beschikt over productkennis om klanten hierover te adviseren (bijv. bereidingswijze). Hij kan eventueel terugvallen op de winkel bedrijfsleider. De vis wordt gefileerd door de winkel bedrijfsleider, maar andere werkzaamheden t.a.v. snijden of bakken van visproducten voert hij zelfstandig uit. Tevens draagt de functiehouder zorg voor de juiste presentatie en beschikbaarheid van producten en bereidt hij conform opdracht eenvoudige pan-, oven- en vlugklare producten en maaltijd(component)en. Functiehouder is in staat zelfstandig (een deel van) de winkel te draaien. Hij kan de leidinggevende consulteren voor niet-routinematige vraagstukken.

De functie winkelmedewerker wordt onderscheiden op drie niveaus. De verschillen tussen de winkelmedewerker I, II en III zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Bereiding producten
 • In de keuken/winkel zijn op basis van instructie (voor)bereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals:
  • schoonmaken van vis(producten);
  • opmaken van salades/schalen;
  • bereiden pan- en hapklare (oven)gerechten;
  • bakken/frituren van vis(producten);
  • verpakken/inpakken van halffabricaten en/of eindproducten;
  • bevoorraden van magazijn/koeling.
 • kwaliteit, snelheid bereiding;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, arbo, HACCP en presentatie).
Verkoop en afrekening
 • Visproducten zijn op basis van stuksprijs en/of kiloprijzen verkocht en afgerekend (cash, elektronisch). Vragen van klanten over de verschillende visproducten en/of bereiding van producten zijn adequaat beantwoord, hierbij zijn verkoopkansen benut en zijn klanten aangezet om over te gaan op het doen van aanvullende verkopen.
 • klanttevredenheid:
  • snelheid service;
  • wijze van benadering;
 • correcte afrekening:
  • aantal/omvang kasverschillen;
 • conform voorschriften (instructie, werkmethoden).
Verkoop­ondersteuning
 • De winkel is ingericht zodanig dat er sprake is van correcte presentatie van producten, prijzen e.d. Hierbij is gezorgd voor voldoende voorraad en zijn vitrines conform instructie ingericht en aangevuld.
 • klanttevredenheid: uitstraling winkel;
 • tijdig gevulde vitrines;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden en presentatie).
Opruim- en schoonmaak­werkzaamheden
 • De eigen werkplek en de winkel zijn opgeruimd en schoongemaakt.
 • schone en opgeruimde winkel;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, arbo, HACCP en presentatie).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen. Lopend en staand werken, veelal plaatsgebonden, en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen.
 • Kans op letsel bij het hanteren van messen, bedienen van apparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Winkelmedewerker I Winkelmedewerker II Winkelmedewerker III
Bereiding producten
 • uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden.
 • Gelijk aan I.
 • Aanvullend op I:
  • fileren van visproducten.
Verkoop en afrekening
 • opnemen, klaarmaken en afrekenen van bestellingen, bedienen van klanten (geen klantadvisering).
 • verkopen en afrekenen van bestellingen en geven van informatie aangaande product(eigenschappen) en bedienen en adviseren van de klant.
 • Aanvullend op II:
  • vraagbaak voor collega’s aangaande product(eigenschappen) en klantadviezen.
Verkoopondersteuning
 • verrichten van hand- en spandiensten.
 • aanvullen van vitrines en voorraden.
 • Gelijk aan II.
Afsluiten kassa, controleren dagopbrengst
 • niet van toepassing.
 • niet van toepassing.
 • verzorgen van afsluiting kassa en controleren van dagopbrengsten.
Zelfstandigheid
 • voert werkzaamheden op basis van instructie en/of opdracht uit en onder supervisie van een winkelmedewerker III of winkel bedrijfsleider.
 • functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij kan de winkelmedewerker III dan wel de winkel bedrijfsleider consulteren aangaande niet-routinematige vraagstukken.
 • functiehouder werkt zelfstandig en/of alleen;
 • begeleidt andere winkelmedewerkers en coördineert de verkoopactiviteiten.