Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Winkelmedewerker III (5)

Context

De winkelmedewerker III is werkzaam binnen de visdetailhandel waarbij verkoop plaatsvindt in een vis- en/of verswinkel.
De functiehouder verkoopt vis(vers en gebakken)-producten en beschikt over een uitgebreide productkennis om klanten hierover te adviseren (bijv. bereidingswijze, producteigenschappen, bewaarwijze, alternatieven, herkomst).
Hij portioneert zelf de visproducten en draagt zorg voor de juiste presentatie en beschikbaarheid van producten en hij bereidt pan- en vlugklare producten en maaltijd(component)en. De winkelmedewerker III begeleidt de andere winkelmedewerkers en coördineert de verkoopactiviteiten van de winkel en vormt de vraagbaak van collega’s aangaande product(eigenschappen) en klantadviezen. Daarnaast is hij belast met het verwerken van online bestellingen.

De functie winkelmedewerker wordt onderscheiden op drie niveaus. De verschillen tussen de winkelmedewerker I, II en III zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Bereiding producten
 • In de keuken/winkel zijn bereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals:
  • schoonmaken en fileren van vis(producten);
 • - opmaken van salades/schalen;
  • bakken/frituren van vis(producten);
  • bereiden pan- en hapklare (oven)gerechten;
  • verpakken/inpakken van halffabricaten en/of eindproducten;
  • bevoorraden van magazijn.
 • kwaliteit, snelheid bereiding;
 • conform voorschriften (o.m. arbo, instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Verkoop en afrekening
 • Visproducten zijn op basis van stuksprijs en/of kiloprijzen verkocht en afgerekend (cash, elektronisch). Vragen van klanten over de verschillende visproducten en/of bereiding van producten zijn adequaat beantwoord, hierbij zijn verkoopkansen benut en zijn klanten aangezet om over te gaan op het doen van aanvullende verkopen.
 • klanttevredenheid:
  • snelheid service;
  • wijze van benadering;
 • correcte afrekening:
  • aantal/omvang kas¬verschillen;
 • conform voorschriften (instructie, werkmethoden).
Verkoop­ondersteuning
 • De winkel is ingericht zodanig dat er sprake is van correcte presentatie van producten, prijzen e.d. Hierbij is gezorgd voor voldoende voorraad en zijn vitrines conform instructie ingericht en aangevuld.
 • klanttevredenheid: uitstraling winkel;
 • tijdig gevulde vitrines;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden en presentatie).
Afsluiten kassa, controleren dagopbrengst
 • Aan het einde van de werkdag is de kassa afgesloten en zijn de ontvangen gelden geteld en gecontroleerd waarna deze zijn opgeborgen/afgestort en op voorgeschreven wijze eventuele verschillen zijn verklaard/toegelicht.
 • volgens procedure/voorschrift;
 • verklaarbaarheid kasverschillen.
Opruim- en schoonmaak­werkzaamheden
 • De eigen werkplek, alsmede de winkel zijn opgeruimd en schoongemaakt.
 • schoon en opgeruimde winkel;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, arbo, HACCP en presentatie).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen.
 • Lopend en staand werken, veelal plaatsgebonden, en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen.
 • Kans op letsel bij het hanteren van messen, bedienen van apparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Winkelmedewerker I Winkelmedewerker II Winkelmedewerker III
Bereiding producten
 • uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden.
 • Gelijk aan I
 • Aanvullend op I:
  • fileren van visproducten.
Verkoop en afrekening
 • opnemen, klaarmaken en afrekenen van bestellingen, bedienen van klanten (geen klantadvisering).
 • verkopen en afrekenen van bestellingen en geven van informatie aangaande product(eigenschappen) en bedienen en adviseren van de klant.
 • Aanvullend op II:
  • vraagbaak voor collega’s aangaande product(eigenschappen) en klantadviezen.
Verkoopondersteuning
 • verrichten van hand- en spandiensten.
 • aanvullen van vitrines en voorraden.
 • Gelijk aan II
Afsluiten kassa, controleren dagopbrengst
 • niet van toepassing.
 • niet van toepassing.
 • verzorgen van afsluiting kassa en controleren van dagopbrengsten.
Zelfstandigheid
 • voert werkzaamheden op basis van instructie en/of opdracht uit en onder supervisie van een winkelmedewerker III of winkel bedrijfsleider.
 • functiehouder is in staat zelfstandig uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Hij kan de winkelmedewerker III dan wel de winkel bedrijfsleider consulteren aangaande niet-routinematige vraagstukken.
 • functiehouder werkt zelfstandig en/of alleen;
 • begeleidt andere winkelmedewerkers en coördineert de verkoopactiviteiten.