Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Functiegroepen

IFA weegt een referentiefunctie en geeft iedere referentiefunctie een aantal punten. Deze punten vind je terug in het overzicht met IFA-punten per functie.

Vervolgens worden de referentiefuncties op basis van de punten op volgorde gezet en ingedeeld in functiegroepen. Binnen één functiegroep vind je referentiefuncties die wat zwaarte betreft een vergelijkbaar niveau hebben. Er zijn acht functiegroepen (1 tot en met 8). Een overzicht van alle (op punten gesorteerde) functies in de bijbehorende functiegroepen, met de groepsgrenzen, vind je in de functierangschikkingslijst.

Ook is een functieraster opgenomen waarin de functies naar functiegroep zijn gesorteerd. Hierin staan ook de functieniveaus die alleen in een matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK) zijn uitgewerkt (en dus geen uitgebreide functieomschrijving hebben).