Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Niveau-Onderscheidende kenmerken (NOK)

Alle referentiefuncties komen op meerdere niveaus voor, behalve de culinair medewerker. Voor functies met meerdere niveaus is niet alleen een omschrijving, maar ook een zogeheten matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK) opgesteld (zie onderstaande afbeelding). Een NOK is een overzicht met de verschillen tussen, in dit geval, winkelmedewerker I, II en III, waarbij winkelmedewerker II van een hoger niveau is dan winkelmedewerker I en winkelmedewerker III van een hoger niveau dan winkelmedewerker II. In de NOK kun je de drie functies gemakkelijk onderling vergelijken. Je zou een NOK ook een ‘verschillenoverzicht’ kunnen noemen, dat ook een beeld geeft van de mogelijke ontwikkel-/loopbaanpaden van een medewerker.

Niet ieder bedrijf kent alle varianten van de functie(niveau)s. Uiteraard is organisatie-inrichting en de daarbinnen voorkomende functies een keuze van het bedrijf zelf.